Úvod

Vitajte na stránkach Nadácie Čisté slovo

Poslaním nadácie je sústreďovať finančné prostriedky najmä z dvoch percent zaplatených daní právnických a fyzických osôb a tieto používať na podporu a rozvoj novinárskej činnosti a popularizácie žurnalistiky v spoločnosti, ako aj poskytovanie individuálne určenej humanitnej a peňažnej pomoci sociálne odkázaným alebo zdravotne postihnutým novinárom.

Účelom nadácie je:

  • podpora ochrany a rozvoja duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácie a ochrany ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
  • podpora a rozvoj novinárskej činnosti a popularizácia žurnalistiky v spoločnosti, príprava vzdelávacích projektov, organizovanie žurnalistických súťaží, usporadúvanie školení a seminárov v oblasti žurnalistiky,
  • rozvoj vedy. vzdelania, ako aj podpora študentov žurnalistiky, začínajúcich novinárov pri získavaní a vyhľadávaní zahraničných študijných alebo pracovných stáží, a to tak peňažnými ako aj nepeňažnými prostriedkami.
  • poskytovanie individuálne určenej humanitnej a peňažnej pomoci sociálne odkázaným alebo zdravotne postihnutým novinárom, ktorí v dôsledku svojho postihnutia nie sú schopní sami si zabezpečiť uspokojovanie základných ľudských potrieb.
  • Organizovať a podporovať súťaže mladých spisovateľov do 35 rokov podľa kategórií.
  • Organizovať a podporovať novinárske súťaže podľa kategórií.
  • Podporovať a spolupracovať s inými nadáciami, charitatívnymi a neziskovými organizáciami.