Aktivity

Rok 2018

 • Nadácia Čisté slovo opätovne prispela sumou 500 EUR Krajskej knižnici vo Zvolene na organizáciu súťaže Štúrovo pero na základe zmluvy o spolupráci pri príprave a realizovaní celoslovenskej súťaže stredoškolských a vysokoškolských novinárov Štúrovo pero
 • Nadácia Čisté slovo udelila v súťaži Štúrovo pero finančnú cenu Štúrovo pero 2018 v celkovej výške 800 EUR dvom redakciám:
  • 400 EUR redaktorom vysokoškolského časopisu Študentského parlamentu UKF Nitra – Občas nečas
  • 400 EUR redaktorom časopisu S3GA, vydávaný Spojenou školou Nitra
 • Nadácia Čisté  pokračovala v podpore Detského domova v Novom Meste nad Váhom a prispela detskému domovu celkovú sumu 4 811,50 EUR.  Tieto prostriedky boli použité na nákup vybavenia detského domova – nábytok, TV a tiež umožnila stráviť deťom z domova zimné prázdniny v tábore.
 • Nadácia Čisté slovo aj v tomto roku poskytla príspevok dvom autorom na tvorivú činnosť a to:
  • Jozef Hrubovčák – dielo Oživená minulosť
  • Pavol Vitko a kol. –  dielo Pokoriteľ  Alsterufera
 • Nadácia Čisté slovo každoročne poskytuje prostriedky na uľahčenie zlej finančnej a sociálne situácie prevažne seniorov.  Tento rok poskytla tento príspevok 12 žiadateľom v celkovej výške 5 350 EUR.

Rok 2017

 • Nadácia Čisté slovo prispela sumou 500 EUR Krajskej knižnici vo Zvolene na organizáciu súťaže Štúrovo pero na základe zmluvy o spolupráci pri príprave a realizovaní celoslovenskej súťaže stredoškolských a vysokoškolských novinárov Štúrovo pero
 • Nadácia Čisté slovo udelila v súťaži Štúrovo pero finančnú cenu Štúrovo pero 2017 v celkovej výške 400 EUR redakciám stredoškolského časopisu:
  • Gymoš – SSŠ J. Henischa v Bardejove
  • Rozhľad – Gymnázium Považská Bystrica
  • Celulla – Stredná zdravotnícka škola, Trenčín
  • Gymploviny – Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa
 • Nadácia Čisté slovo udelila finančnú cenu vo výške 400 EUR redaktorom vysokoškolského časopisu Farmakoviny.
 • Nadácia Čisté  na začala podporovať  Detský domov v Novom Meste nad Váhom a prispela detskému domovu na rekonštrukciu okien, plotu a tiež na letnú rekreáciu detí v celkovej výške  4 736  EUR.
 • Nadácia Čisté slovo formou darovacej zmluvy vo výške 1 437 EUR podporila vydanie dvoch čísiel bulletinu Fórum, ktorý je periodikom Slovenského syndikátu novinárov.
 • Nadácia Čisté slovo poskytla príspevok na tvorivú činnosť – vydanie publikácii trom autorom a to:
  • Jozef Hrubovčák – dielo Nik ich nečakal
  • Barbora Laucká Vitová – dielo Môj starký – Podpoľanie z prvej ruky
  • Emil Bartko – dielo Podoby slovenského tanečného umenia 1920 – 2017
 • Nadácia Čisté slovo pomohla 10 osobám v ich neľahkej sociálnej a zdravotnej situácii príspevkami v celkovej výške 5 000 EUR

Rok 2016

 • Nadácia Čisté slovo opätovne oslovila listom a osobným kontaktom vedúcich katedier žurnalistiky v Bratislave, Nitre a Ružomberku na spoluprácu pri podpore mladých žurnalistov.
 • Na základe oslovenia študentov katedier žurnalistiky Nadácia Čisté slovo vybrala dva projekty začínajúcich žurnalistov a za účelom podpory začínajúceho podnikania im poskytla z vlastných zdrojov nielen finančnú podporu, ale aj pomoc odbornú. Nadácia Čisté slovo podporila vybrané projekty realizované:
  • redakciou OZ HERO IN zo Zvolena, ktorú podporila Nadácia Čisté slovo sumou 1 000 EUR
  • redakciou webu Presilovka zo Zvolena ktorú podporila Nadácia Čisté slovo sumou 2 000 EUR
 • Nadácia Čisté slovo prispela sumou 500 EUR Krajskej knižnici vo Zvolene na organizáciu súťaže Štúrovo pero na základe zmluvy o spolupráci pri príprave a realizovaní celoslovenskej súťaže stredoškolských a vysokoškolských novinárov Štúrovo pero.
 • Nadácia Čisté slovo udelila v súťaži Štúrovo pero finančnú cenu Zlaté Štúrovo pero vo výške 400 EUR redaktorom časopisu ATTELIĚR – akademický dvojtýždenník UCM v Trnave.
 • Nadácia Čisté slovo udelila v súťaži Štúrovo pero finančnú cenu Štúrovo pero 2016 vo výške 400 EUR redaktorom stredoškolského časopisu Gymoš – SSŠ J. Henischa v Bardejove.
 • Nadácia Čisté slovo vyplatila 13 fyzickým osobám – novinárom seniorom sociálne výpomoci v celkovej výške 5 950 EUR, žiadatelia boli z Bratislavy, Senca, Košíc, Humenného a Banskej Bystrice.
 • Nadácia Čisté slovo podporila sumou 500 EUR vydanie knihy Jozefa Hrubovčáka – „Okrídlený čas“.
 • Nadácia Čisté slovo podporila sumou 500 EUR vydanie knihy Imricha Csikmáka – „Erröl, arról azokról (O tomto, o tamtom a o tamtých)“.

Rok 2015

 • Listom sme oslovili vedúcich katedier žurnalistiky v Bratislave, Nitre a Ružomberku na spoluprácu.
 • Nadácia Čiste slovo podpísala na rok 2016 zmluvu s Krajskou knižnicou Ľ. Štúra Zvolen o spolupráci pri príprave a realizovaní celoslovenskej súťaže stredoškolských a vysokoškolských novinárov Štúrovo pero.
 • Nadácia Čisté slovo prispeje na organizáciu sútaže Štúrovo pero a udelí cenu Zlate Štúrovo pero a Hlavnú cenu Nadácie Čisté slovo.
 • Nadácia vyplatila 16 fyzickým osobám – novinárom seniorom sociálne výpomoci v celkovej výške 7300 €, žiadatelia boli z Bratislavy, Senca, Košíc, Banskej Bystrice, Humenného a z Prešova.
 • Nadácia prispela Slovenskému syndikátu novinárov na činnosť v sociálnej oblasti.
 • Nadácia prispela Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene na vydanie knihy Pavla Vitka a kol. „Štúrovo pero – dve desaťročia novinárskeho talentu“.

Rok 2014

 • Nadácia vyplatila 9 fyzickým osobám – novinárom seniorom sociálne výpomoci v celkovej výške 4 550 €, z toho 7 žiadateľov bolo z Bratislavy a 2 žiadatelia z Košíc, bolo to najmenej žiadostí od začiatku pôsobenia nadácie.

Rok 2013

 • Nadácia vyplatila 10 novinárom – seniorom sociálne výpomoci v celkovej výške 4 650 €, z toho 7 žiadateľov bolo z Bratislavy a 3 žiadatelia z Košíc.

Rok 2012

 • Nadácia vyplatila 17 fyzickým osobám sociálne výpomoci v celkovej výške 6 550 €, žiadatelia boli z Banskej Bystrice, Košíc, Komárna, Prešova a z Bratislavy.
 • Nadácia prispela na cenu Nadácie Čisté slovo v sume 4 000 € Slovenskému syndikátu novinárov v žurnalistickej súťaži „Novinárska súťaž“.

Rok 2011

 • Nadácia vyplatila 12 fyzickým osobám sociálne výpomoci v celkovej výške 5 000 €, žiadatelia boli z Banskej Bystrice, Košíc, Komárna a z Bratislavy.

Rok 2010

 • Nadácia vyplatila peňažnú pomoc 15 sociálne alebo zdravotne postihnutým novinárom v celkovej výške 6 400 €,  žiadatelia boli z Komárna, Banskej Bystrice, Košíc, Prešova a z Bratislavy.
 • Nadácia podporila vydanie jedného čísla študentského časopisu Univerzal.

Rok 2009

 • Nadácia vyplatila 19 fyzickým osobám sociálne výpomoci v celkovej výške 8 000 €, žiadatelia boli z Banskej Bystrice, Košíc, Komárna a z Bratislavy.
 • Nadácia vyplatila Slovenskému syndikátu novinárov na vydanie Zborníka Echo bratislavských vysokoškolákov, ktorý bol komplexným materiálom o akcii „Sloboda v neslobode“.

Rok 2008

 • Nadácia prispela spoločnosti Hostesse Int., Bratislava na reprint Echa bratislavských vysokoškolákov po 40. rokoch.
 • Nadácia vyplatila 10 fyzickým osobám sociálne výpomoci v celkovej výške 72 000 Sk, žiadatelia boli z Banskej Bystrice, Košíc, Humenného a z Bratislavy.

Rok 2007

 • Nadácia vyplatila 14 fyzickým osobám sociálne výpomoci v celkovej výške 91 000 Sk, žiadatelia o podporu boli z Košíc, Humenného, Liptovského Mikuláša, Rožňavy, Dolného Kubína a z Bratislavy.

Rok 2006

 • Nadácia prispela na letenku študentke žurnalistiky UK na medzinárodný seminár mladých žurnalistov do Atén.
 • Nadácia prispela na autorský honorár spisovateľovi Slavovi Kalnému na spracovanie knihy „Páni novinári 2“.
 • Nadácia vyplatila 19 fyzickým osobám sociálne výpomoci v celkovej výške 176 000 Sk, žiadatelia o podporu boli z Košíc, Humenného, Tisovca, Zvolena, Rožňavy, Banskej Bystrice a z Bratislavy.

Rok 2005

 • Nadácia prispela na autorský honorár spisovateľke Anite Tešovičovej na knihu z novinárskeho  prostredia „Čo sa doma uvarilo“.
 • Nadácia vyplatila 11 fyzickým osobám sociálne výpomoci v celkovej výške 142 000 Sk, medzi žiadateľmi o podporu boli po jednom žiadateľovi z Košíc, Prešova a Liptovského Mikuláša, dvaja žiadatelia boli z Banskej Bystrice a 6 žiadatelia boli z Bratislavy.

Rok 2004

 • Nadácia prispela na autorský honorár spisovateľovi Slavovi Kalnému na spracovanie knihy „Páni novinári“.
 • Nadácia vyplatila 5 fyzickým osobám sociálne výpomoci v celkovej výške 45 000 Sk.