Kontakt

Nadácia čisté slovo

Župné nám. 7, 811 03 Bratislava

 

Fakturačné údaje:

IČO: 30794412

DIČ: 2021923981

Registrácia: MV SR zo dňa 6.8.2003 pod č. 203/Na-2002/728-3.

Číslo účtu: 6621849004 / 1111 v UniCredit Bank Slovakia a.s.

Nadácia nie je platiteľom DPH

IBAN: SK 84 1111 0000  0066 2184 9004

BIC: UNCRSKBX